Hazine-i Hassa

Herşey önce bir hayal ile başladı, kişiye özel olsun istedik. En parlak biçimde tarihi anlatan, padişahların özel hazinelerindeki mücevherlerden esinlendik HAZİNE-İ HASSA’ nın üretimine başladık. Çalışmaları aylar süren özel teknik mıhlama ve kusursuz möntürleriyle tam bir miras olan koleksiyon parçalarından bazıları markamızı temsilen ünlü kraliyet ailelerinde mücevher tutkunu kadınların gözdeleri oldu. Koleksiyon parçalarının herbiri kendi başına yüzyılların tarih panaromasını anlatan niteliktedir.